Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΝΕΦΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (RIRS)

RIRS 01

Σχηματική αναπαράσταση της εισαγωγής του εύκαμπτου εργαλείου μέσω της ουρήθρας και του ουρητήρα στο εσωτερικό του νεφρού στα πλαίσια RIRS (retrograde intrarenal surgery)

Η RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery) είναι είδος ενδοουρολογικής επέμβασης, κατά την οποία μέσω της ουρήθρας εισάγεται εύκαμπτο ουρητηρο(νεφρο)σκόπιο στην ουροδόχο κύστη, στον ουρητήρα και ακολούθως στη νεφρική πύελο και το πυελοκαλυκικό σύστημα. Μέσω της οπτικής του εύκαμπτου εργαλείου, ο ειδικός ενδοουρολόγος εκτελεί διαγνωστική επισκόπηση της νεφρικής πυέλου και του πυελοκαλυκικού συστήματος.

Σε περίπτωση ανεύρεσης λίθου διενεργείται λιθοτριψία μέσω ίνας λέιζερ (σύστημα Laser StoneLight), η οποία εισάγεται μέσω του εύκαμπτου ουρητηρο(νεφρο)σκοπίου.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε νάρκωση.

RIRS 02

Εύκαμπτο ουρητηρονεφροσκόπιο

Ενδείξεις για την παλίνδρομη, εύκαμπτη νεφροσκόπηση είναι οι ακόλουθες:

 • Λίθοι νεφρού ακατάληλλοι λόγω μεγέθους για εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL)
 • Αποτυχία προηγηθείσης προσπάθειας εξωσωματικής λιθοτριψίας
 • Στενώσεις ανώτερου ουροποιητικού
 • Λίθοι σε παιδιά
 • Ασθενείς με αιμορραγική διάθεση
 • Ασθενείς με παχυσαρκία
 • Όγκοι ανώτερου ουροποιητικού
 • Σύγχρονη παρουσία λίθων σε ουρητήρα και νεφρό

RIRS 03

Σχηματική αναπαράσταση της εισαγωγής του εύκαμπτου εργαλείου στο εσωτερικό του νεφρού (εν προκειμένο την κάτω πυελοκαλυκική ομάδα) στα πλαίσια RIRS (retrograde intrarenal surgery)

Πλεονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου είναι:

 • Σύντομη περίοδος ανάρρωσης (εξιτήριο κατά κανόνα την άλλη μέρα)
 • Απουσία πόνου
 • Αποφυγή ανοικτού χειρουργείου (η εύκαμπτη νεφροσκόπηση = RIRS διενεργείται μέσω φυσικών οπών του σώματος, εν προκειμένω μέσω της ουρήθρας)