Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (URETERORENOSCOPY = URS)

URS 01

Σχηματική αναπαράσταση ουρητηροσκόπησης (UreteroRenoScopy = URS)

Η Ουρητηροσκόπηση είναι ήσσονος επεμβατικότητος ενδοσκοπική επέμβαση.

Διενεργείται με ειδικό ημι/άκαμπτο (ουρητηροσκόπιο) ή εύκαμπτο εργαλείο, το οποίο εισάγεται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη και ακολούθως στον ουρητήρα. Μέσω του ουρητηροσκοπίου δύναται να εισαχθεί ίνα λέιζερ για εκτέλεση ενδοσωματικής λιθοτριψίας.

Τα λιθιασικά συγκρίματα απομακρύνονται από τον ουρητήρα με λαβίδα σύλληψης ή καλάθι dormia.

Κατά την επέμβαση ο ασθενής είναι σε νάρκωση.

Σε άλλο άρθρο αναλύεται ένα επί μέρους κεφάλαιο της Ureterorenoscopy (URS), η flexible URS (βλέπε RIRS = Retrograde IntraRenal Surgery).

URS 02

Ημι/άκαμπτο Ουρητηροσκόπιο