ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη είναι η υπερπλασία των κυτταρικών στοιχείων του προστάτη, με αποτέλεσμα τη διόγκωση αυτού. Ιστολογικά η Καλοήθης υπερπλασία προστάτη αφορά ποσοστό άνω του 60% των ανδρών άνω των 60 ετών. Εξ' αυτών 40% παρουσιάζουν κλινικά σημαντική νόσο, που οφείλεται σε αυξανόμενη πίεση στην ουρήθρα και συνακόλουθη παρεμπόδιση της ομαλής ροής των ούρων (υποκυστικό κώλυμα). Τα κυριότερα συμπτώματα σε…
Η μέθοδος TURis (TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE IN SALINE) αποτελεί την νέα μέθοδο χειρουργείου προστάτη για εξαιρετικά αποτελέσματα στην ούρηση. Στη τεχνική TURis χρησιμοποιείται ειδικό ηλεκτρόδιο, το οποίο εξαχνώνει τον ιστό. Γύρω από το ηλεκτρόδιο της συσκευής TURis παράγεται ένα στρώμα αερίου πλάσματος, το οποίο γλυστρά πάνω στον...