ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Είναι από τους πιο ισχυρούς πόνους, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος. Ο κολικός πόνος προκαλείται λόγω απόφραξης των ουροφόρων οδών και τη συνακόλουθη διάταση του νεφρού. Η νεφρική κάψα είναι νευρωμένη με πληθώρα αισθητηρίων νευρικών απολήξεων. Η απότομη διάταση του νεφρού προκαλεί τον κολικό πόνο. Η πιθανότητα ένας άνθρωπος, στις βιομηχανικές χώρες, στη διάρκεια της ζωής του...
Πρόκειται για δημιουργία λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού (νεφρός, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη). Η λιθίαση του ουροποιητικού αφορά το 5% του γενικού πληθυσμού. Στις βιομηχανικές χώρες η επίπτωση είναι μέχρι 12%. Αναλογία ανδρών : γυναικών 2,5 : 1. Στους άνδρες υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης στην ηλικία...
Η RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery) είναι είδος ενδοουρολογικής επέμβασης, κατά την οποία μέσω της ουρήθρας εισάγεται εύκαμπτο ουρητηρο(νεφρο)σκόπιο στην ουροδόχο κύστη, στον ουρητήρα και ακολούθως στη νεφρική πύελο και το πυελοκαλυκικό σύστημα. Μέσω της οπτικής του εύκαμπτου εργαλείου...
Η Ουρητηροσκόπηση είναι ήσσονος επεμβατικότητος ενδοσκοπική επέμβαση. Διενεργείται με ειδικό ημι/άκαμπτο (ουρητηροσκόπιο) ή εύκαμπτο εργαλείο, το οποίο εισάγεται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη και ακολούθως στον ουρητήρα...
Η λιθοτριψία Laser διενεργείται στα πλαίσια ουρητηρονεφροσκόπησης (flexible Ureterorenoscopy) με εύκαμπτο ουρητηρο(νεφρο)σκόπιο. Η νέα αυτή και πρωτοποριακή μέθοδος λιθοτριψίας απολαμβάνει συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων σε σχέση με ...