ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ LASER

lithotripsia laser

Σχηματική αναπαράσταση λιθοτριψίας λέιζερ

Η λιθοτριψία Laser διενεργείται στα πλαίσια ουρητηρονεφροσκόπησης (flexible Ureterorenoscopy) με εύκαμπτο ουρητηρο(νεφρο)σκόπιο.

Η νέα αυτή και πρωτοποριακή μέθοδος λιθοτριψίας απολαμβάνει συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων σε σχέση με την εξωσωματική ή άλλων μεθόδων ενδοσωματικής λιθοτριψίας:

  • Πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του ουροποιητικού
  • Αποτελεσματικότητα σε όλα τα είδη λίθων
  • Ελάχιστη αιμορραγία
  • Μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από την πρώτη θεραπεία
  • Απαιτείται σπανιότερα δεύτερη συνεδρία για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος

Η Λιθοτριψία Laser εκτελείται σε όλες τις περιοχές του ουροποιητικού (νεφρό, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη) με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή.