ΦΙΜΩΣΗ & ΠΑΡΑΦΙΜΩΣΗ

Τι είναι η Φίμωση πέους;

Φίμωση είναι η αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου, μετά από έλξη προς τα πίσω της ακροποσθίας (του δέρματος που περιβάλλει τη βάλανο, δηλαδή το κεφαλάκι του πέους). Η Φίμωση μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη.

fimosi

Εικόνα Φίμωσης (Πηγή: Wikipedia)

Ποιές είναι πιθανές αιτίες για εμφάνιση φίμωσης πέους;

Παράγοντες που ευοδώνουν την εμφάνιση φίμωσης είναι χρόνιες φλεγμονές στη βάλανο και την ακροποσθία (βαλανοποσθίτιδα), πλημμελώς αντιμετωπισθείσες μυκητιάσεις, σακχαρώδης διαβήτης, τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Τι μπορεί να προκαλέσει η φίμωση πέους;

Η φίμωση δύναται να προκαλέσει πόνο κατά τη συνουσία, επώδυνη στύση με συνακόλουθη απώλεια της στύσης, πρόωρη εκσπερμάτιση λόγω αυξημένης ευαισθησίας περιοχικά, φλεγμονές στην περιοχή της βαλάνου και της ακροποσθίας, πολύ σπάνια αδυναμία ούρησης και καρκίνο του πέους.

Τι είναι παραφίμωση; Ποια είναι η θεραπεία της παραφίμωσης;

Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται παραφίμωση (εάν η έλξη της βαλάνου προς τα πίσω οδηγήσει σε καθήλωσή της στο ύψος της στεφανιαίας αύλακας (βάση της βαλάνου). Τότε επέρχεται παρεμπόδιση της φλεβικής αποχέτευσης με συνακόλουθη εξοίδηση (πρήξιμο) της ακροποσθίας και της βαλάνου). Σε περίπτωση παραφίμωσης επιβάλλεται η ανάταξη αυτής ή εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η ραχιαία σχάση του δακτυλίου και σε δεύτερο χρόνο η επέμβαση περιτομής.

parafimosi

Εικόνα Παραφίμωσης (Πηγή: Wikipedia)

Πως θεραπεύεται η φίμωση; Τι είναι η επέμβαση περιτομής;

Η θεραπεία της φίμωσης είναι χειρουργική. Η επέμβαση περιτομής συνίσταται στην αφαίρεση υπό τοπική αναισθησία ή νάρκωση του δέρματος της ακροποσθίας και ακολούθως πλαστική συρραφή της ακροποσθίας. Τοποθετούνται απορροφήσιμα ράμματα και η πλήρης ίαση του τραύματος απαιτεί χρονικό διάστημα 20 έως 30 ημερών. Ο ασθενής μεταβαίνει στην οικία του την ίδια μέρα. Πρόκειται για επέμβαση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο επιπλοκών.

peritomi

Τεχνική επέμβασης Περιτομής

peritomi

Πριν και μετά από επέμβαση περιτομής