ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ο Ιατρός εκτελεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις: