ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Το Prostate Specific Antigen (PSA) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, μοριακού βάρους 28,4 Kda. Παράγεται από φυσιολογικά όπως και καρκινικά επιθηλιακά προστατικά κύτταρα. Λειτουργία του είναι η υγροποίηση του σπέρματος. Ανευρίσκεται στον ορό, στα ούρα, στο σπερματικό και προστατικό υγρό...
Το PCA 3 (Prostate Cancer Gene 3) είναι ένας νέος δείκτης για την διάγνωση του προστατικού καρκίνου. Βασίζεται στην παρατήρηση, ότι το m-RNA που παράγεται από το γονίδιο PCA 3, «υπερεκφράζεται» 66 φορές στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη...