ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Αιματουρία

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι άνδρας, 55 ετών. Παρατήρησα τις προάλλες ότι τα ούρα μου ήταν κόκκινα. Κατά την ούρηση δεν αισθανόμουν πόνο.

  θα πρέπει να μεταβείτε άμεσα σε ουρολόγο.

  Η ανώδυνη αιματουρία είναι σύμπτωμα όγκου του ουροποιητικού και αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας για την μικροσκοπική αιματουρία;

  Επιγραμματικά οι αναφορές της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας για την μικροσκοπική αιματουρία είναι οι ακόλουθες:

  - Αξονική τομογραφία είναι η απεικονιστική εξέταση εκλογής

  - Όλοι οι ασθενείς ηλικίας άνω των 35 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε κυστεοσκόπηση

  - Κυστεοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους ασθενείς με γνωστούς παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, έκθεση σε χημικά) ανεξαρτήτως ηλικίας

  - Παρουσία δύσμορφων ερυθρών αιμοσφαιρίων, πρωτεϊνουρία, νεφρική ανεπάρκεια επιβάλλουν νεφρολογική αξιολόγηση, μαζί με την ουρολογική εκτίμηση

  - Σε εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα μικροσκοπική αιματουρία, μετά από αρνητικό ουρολογικό έλεγχο, προτείνεται επαναξιολόγηση σε 3 έως 5 έτη

  Πηγή: Diagnosis, Evaluation and Follow Up of Asymptomatic Microhematuria in Adults: AUA Guideline Daris R, Jones JS, Barocas DA et. al, Journal of Urology 2012; 188: 2473 - 2481

 • Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά από χειρουργείο στον προστάτη είναι αλήθεια, ότι προκαλείται ακράτεια (ακούσια αποβολή ούρων);

  Σε χειρουργείο για καλοήθη υπερπλασία προστάτη η εμφάνιση ακράτειας είναι πολύ σπάνια επιπλοκή (0,5 – 1%).

  Σε χειρουργείο για προστατικό καρκίνο, μετά την αφαίρεση του καθετήρα, πολλοί ασθενείς έχουν μερική τουλάχιστον ακράτεια.

  Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος λίγων εβδομάδων μέχρι μερικών μηνών, το 90 – 95% των ασθενών έχουν πλήρη εγκράτεια.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά από χειρουργείο στον προστάτη, προκαλείται στυτική δυσλειτουργία;

  Σε χειρουργείο για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, ο κίνδυνος εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας είναι μικρός (5 – 10%).

  Σε χειρουργείο για προστατικό Καρκίνο, εάν επιτευχθεί διάσωση των αγγειονευρωδών δεματίων, η πιθανότητα διατήρησης της στυτικής λειτουργίας είναι 60 – 80%.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, υπάρχει εκσπερμάτιση;

  Στην μεγάλη πλειονότητα των ασθενών (70 – 90%), οι οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργείο για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, η εκσπερμάτιση σταματά.

  Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα η επονομαζόμενη «παλίνδρομη εκσπερμάτιση», δηλαδή το σπέρμα πηγαίνει προς την ουροδόχο κύστη και εξέρχεται με την ούρηση.

  Η στύση και το αίσθημα του οργασμού παραμένουν όπως και προ της επεμβάσεως.

  Η «παλίνδρομη εκσπερμάτιση» μπορεί να εμφανιστεί και σε άνδρες, οι οποίοι λαμβάνουν α–αναστολείς (συντηρητική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη).

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά από χειρουργείο για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, εξαλείφεται ο κίνδυνος προστατικού καρκίνου;

  Όχι. Σε όλες τις δυνατές επεμβάσεις για καλοήθη υπερπλασία προστάτη αφαιρείται ο προστατικός ιστός, που παρεμποδίζει την ούρηση και παραμένει η προστατική κάψα. Στην προστατική κάψα δύναται να αναπτυχθεί προστατικός καρκίνος. Για το λόγο αυτό, ακόμα και μετά από επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, πρέπει μια φορά το χρόνο να γίνεται έλεγχος PSA σε συνδυασμό με δακτυλική εξέταση του προστάτη και υπέρηχο.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν έχω καλοήθη υπερπλασία προστάτη, πότε πρέπει να χειρουργηθώ;

  Το χειρουργείο σε καλοήθη υπερπλασία προστάτη ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν υπάρχουν παρενέργειες στη λήψη φαρμάκων για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη

  • Γίνεται λήψη φαρμακευτικής αγωγής και εντούτοις ο ασθενής παρουσιάζει αδύνατη ροή ούρων, επαναλαμβανόμενη έγερση τη νύχτα για ούρηση, καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, διακοπτόμενη ούρηση ή ακόμα και παντελή αδυναμία ούρησης (επίσχεση ούρων)

  • Παρουσία λίθων στην ουροδόχο κύστη • Παρουσία επαναλαμβανόμενων φλεγμονών στον προστάτη

  • Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας λόγω της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει το Cialis 5mg και άλλη ένδειξη χορήγησης, εκτός της στυτικής δυσλειτουργίας;

  Τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού (αδύναμη ροή ούρων, διακοπτόμενη ούρηση, έγερση την νύκτα για ούρηση, συχνή ούρηση, επιτακτικότητα, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης, υπόλειμμα ούρων) αποτελούν τον κυριότερο προγνωστικό παράγοντα στυτικής δυσλειτουργίας.

  Συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, όπως και την στυτική λειτουργία.

  Το Cialis 5mg βελτιώνει τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Είναι τόσο αποτελεσματικό, όσο και η Ταμσουλοσίνη, ενώ ταυτόχρονα ενδείκνυται για καθημερινή χορήγηση.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου TURis σε σχέση με τη κλασσική μονοπολική διουρηθρική προστατεκτομή;

  Η διπολική διουρηθρική προστατεκτομή = TURis σχετίζεται με μικρότερο χειρουργικό χρόνο, μικρότερη ελάττωση του Νατρίου ορού και όμοια αποτελεσματικότητα σε σχέση με την κλασσική μονοπολική διουρηθρική προστατεκτομή.

  Πηγή: Akman T, Binbay M, Tekinarslan E et al, British Journal of Urology International 2013: 111: 129-136

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετίζεται η ανδρογενετική αλωπεκία (φαλάκρα) με την Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη;

  Μελέτη του Δερματολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Ισπανικής Γρανάδας, έδειξε ότι άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία (φαλάκρα) είχαν σημαντικά μεγαλύτερο προστάτη, υψηλότερο PSA, περισσότερες ενοχλήσεις κατά την ούρηση, όπως και χαμηλότερη μέγιστη ροή ούρων.

  Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα: Υπάρχει συσχέτιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας (φαλάκρα) και των ενοχλήσεων κατά την ούρηση, που οφείλονται σε Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη.

  Πρώιμη έναρξη ανδρογενετικής αλωπεκίας μπορεί να είναι δείκτης προστατικών συμπτωμάτων μελλοντικά.

  Πηγή: Arias – Santiago S, Arrabal – Polo M, Buendia – Eisman A et al. Journal of the American Academy of Dermatology 2012; 66: 401 – 408

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετίζεται η ποιότητα διατροφής με τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού;

  Πηγή: Lower Urinary Tract Symptoms and Diet Quality: Findings from the 2000 – 2001 National Health and Nutrition Examination Survey Bradley A. Erickson, Mavy Vaughan-Serrasium, Xin Lin et al. Urology 2012; 79 (6): 1262 – 1267

  Επιδημιολογική μελέτη, αναφορικά με τη συσχέτιση της ποιότητας διατροφής με τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού.

  Διαπιστώθηκε υψηλότερο ποσοστό ενοχλημάτων από το κατώτερο ουροποιητικό (προβλήματα κατά την ούρηση, αίσθημα υπολείμματος ούρων) σε άνδρες:

  • Με πολύ μικρή πρόσληψη γαλακτοκομικών

  • Με πολύ μικρή πρόσληψη πρωτεΐνης

  • Μικρή ποικιλία στη διατροφή Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε, ότι λογική κατανάλωση Αλκοόλ δρούσε προστατευτικά, ως προς την εμφάνιση ενοχλημάτων από το κατώτερο ουροποιητικό

  Συμπέρασμα: Υγιής διατροφή σε συνδυασμό με σωματική άσκηση και λογική κατανάλωση αλκοόλ, προστατεύει τους άνδρες από την εμφάνιση ενοχλημάτων κατά την ούρηση.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ενδείκνυται η χορήγηση σκευασμάτων για τη στυτική δυσλειτουργία (Viagra, Levitra, Cialis) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη;

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ PDE5 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ VIAGRA) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Α–ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ OMNIC TOCAS, XATRAL OD, ALCININ, ALFURAL) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ, ΑΔΥΝΑΜΗ ΡΟΗ ΟΥΡΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΟΥΡΩΝ, ΕΓΕΡΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΟΥΡΗΣΗ, ΣΤΑΓΔΗΝ ΟΥΡΗΣΗ)

  Πηγή: Monotherapy with tadalafil or tamsulosin similarly improved lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in an internasional, randomized, parallel, placebo controlled clinical trial Oelke M, Giuliano F, Mirone V et. al Eur Urol 2012, 61: 917-925

  Η Μελέτη κατέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση της ούρησης και στην ομάδα ασθενών, που ελάμβαναν tadalafil (π. χ. CIALIS), όπως και στην ομάδα, που ελάμβανε ταμσουλοσίνη (π. χ. OMNIC TOCAS), σε σχέση με την ομάδα λήψης εικονικού φαρμάκου. Μεταξύ των δύο φαρμάκων, τα αποτελέσματα στην ευεργετική τους επίδραση στην ούρηση, ήταν συγκρίσιμα.

  Συμπέρασμα: Πέρα από την καθιερωμένη θεραπεία των συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη με α-αναστολείς, φαίνεται ότι και φάρμακα, που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος μόνο στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, έχουν θέση στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη (δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, αδύναμη ροή ούρων, υπόλειμμα ούρων, έγερση τη νύχτα για ούρηση, στάγδην ούρηση).

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ VARDENAFIL (π. χ. LEVITRA) 10 MG ΚΑΙ TAMSULOSIN 0,4 MG (π. χ. OMNIC TOCAS) VS. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ TAMSULOSIN 0,4 MG (π. χ. OMNIC TOCAS) ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (ΕΓΕΡΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΟΥΡΗΣΗ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΑ ΟΥΡΩΝ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ, ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΟΥΡΑ)

  Πηγή: A randomized, placebo controlled study to assess safety and efficacy of vardenafil 10mg and tamsulosin 0,4mg vs. tamsulosin 0,4mg alone in the treatment of lower tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia Gassi M, Vittori G, Tosi N et al., J Sex Med 2012, 9: 1624-1633

  Μελέτη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, αναφορικά με την καθημερινή χορήγηση ταμσουλοσίνης (π. χ. OMNIC TOCAS) 0,4mg την ημέρα ως μονοθεραπεία, συγκριτικά με τη χορήγηση του συνδυασμού βαρδεναδίλης 10mg (π. χ. LEVITRA) και ταμσουλοσίνης 0,4mg (π. χ. OMNIC TOCAS) για 12 εβδομάδες.

  Στους ασθενείς, που έλαβαν βαρδεναδίλη 10mg (π. χ. LEVITRA) σε συνδυασμό με ταμσουλοσίνη ( π. χ. OMNIC TOCAS), παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση της στυτικής λειτουργίας, όπως και αντίστοιχη στατιστικά σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS) (δηλαδή καλύτερη ακτίνα ούρησης, λιγότερες φορές έγερση τη νύχτα για ούρηση, πιο εύκολη ούρηση, μείωση στη καθυστέρηση έναρξης της ούρησης).

  Στις δύο ομάδες δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο υπόλειμμα ούρων.

  Συμπέρασμα: στους ασθενείς με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό (LUTS), ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις ο φαρμακευτικός συνδυασμός α–αναστολέων (φάρμακα, που διευκολύνουν την ούρηση) και αναστολέων της PDE 5 (φάρμακα, που βοηθούν την επίτευξη στύσης, αλλά φαίνεται να έχουν ευεργετική επίδραση και στην ούρηση)

 • Καρκίνος Όρχεως

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι 30 ετών. Ψηλάφησα τυχαία ένα «γρομπαλάκι» στον ένα μου όρχι. Δεν νιώθω πόνο κατά την ψηλάφηση. Τι να κάνω;

  Θα πρέπει άμεσα να γίνει έλεγχος από ουρολόγο.

  Συνήθως τα ευρήματα σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι καλοήθη. Πρόκειται δηλαδή για κύστη στην επιδιδυμίδα, κιρσοκήλη, υδροκήλη κ. ο. κ.

  Ωστόσο είναι άκρως σημαντικό να αποκλειστεί ο καρκίνος του όρχεως, για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη άμεσης επίσκεψης στον ουρολόγο.

 • Καρκίνος Προστάτη - PSA

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι 60 ετών. Στον πρόσφατο έλεγχο PSA, παρατηρήθηκε ότι αυτό ήταν 7,1 ng/ml. Η ούρηση είναι χωρίς πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω;

  Θα πρέπει να μεταβείτε σε ουρολόγο.

  Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος του προστάτη (δακτυλική εξέταση, υπέρηχος).

  Από το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία: Βιοψία προστάτη άμεσα ή αντιβίωση και επανέλεγχος του PSA.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Αρκεί το PSA από μόνο του για την πρόληψη του προστατικού Καρκίνου;

  Το PSA από μόνο του σίγουρα δεν αρκεί.

  Το PSA δύναται να είναι φυσιολογικό (κάτω από 4 ng/ml) και παρόλα αυτά να ανευρεθεί καρκίνος προστάτη (η πιθανότητα αγγίζει το 15%, εκ των οποίων το 1/5 θα πάσχουν από κλινικά σημαντική νόσο).

  Επομένως το PSA πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται με δακτυλική εξέταση του προστάτη και, δευτερευόντως, με υπέρηχο.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποια ηλικία και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η μέτρηση του PSA;

  Σύμφωνα με την Γερμανική και την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, η μέτρηση του PSA μπορεί να αρχίσει από το 40ο έτος της ηλικίας σε άνδρες με προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 10ετίας.

  Εάν το PSA είναι μικρότερο από 2ng/ml, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται κάθε 2 χρόνια.

  Εάν το PSA είναι μεγαλύτερο από 2ng/ml, ο έλεγχος γίνεται κάθε χρόνο ή σε εξατομικευμένες περιπτώσεις και συντομότερα.

  Στην ηλικία από 40 – 50 έτη, το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των ελέγχων του PSA είναι σε συνάρτηση με την αρχική τιμή του PSA.

  Εάν το PSA είναι στην περίπτωση αυτή μικρότερο του 1 ng/ml, ο επανέλεγχος γίνεται ανά 4 χρόνια.

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, εάν το PSA είναι κάτω από 3 ng/ml, παύει μετά το 75o έτος της ηλικίας η ανάγκη για περαιτέρω μέτρηση PSA.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει πρόληψη στον καρκίνο του προστάτη;

  Αναφορικά με την πρόληψη του προστατικού καρκίνου, η Αμερικανική Ουρολογική Ένωση προτείνει:

  • Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους

  • Σωματική δραστηριότητα

  • Κατανάλωση σε καθημερινή βάση λαχανικών και φρούτων

  • Περιορισμός της κατανάλωσης ζωικού λίπους

  • Κατανάλωση προϊόντων ολικής αλέσεως, ντομάτας (λόγω του λυκοπενίου, ισχυρού αντιοξειδωτικού), κίτρο, πράσινο τσάι

  • Περιορισμός της πρόσληψης αλκοόλ (όχι περισσότερα από 2 αλκοολούχα ποτά ημερησίως)

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο του προστάτη;

  Άνδρες με πατέρα ή αδερφό, που είχε καρκίνο προστάτη, στη διάρκεια της ζωής τους έχουν πάνω από το διπλάσιο κίνδυνο να προσβληθούν από τη νόσο.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο συχνός είναι ο προστατικός καρκίνος;

  Δυστυχώς πολύ συχνός. 40% των ανδρών στις δυτικές χώρες θα διαγνωσθούν με καρκίνο προστάτη στη διάρκεια της ζωής τους, 10% εξ’ αυτών θα έχουν συμπτώματα και 3% εξ’ αυτών θα πεθάνουν εξαιτίας του προστατικού καρκίνου.

  Στη Γερμανία αποτελεί το 25,4% του συνόλου των διαγνωσθέντων καρκίνων και είναι το ποιο συχνό είδος καρκίνου. Ανά έτος ασθενούν στη Γερμανία 58.000 άνδρες και στο ίδιο χρονικό διάστημα 12.000 άνδρες πεθαίνουν εξ’ αιτίας του προστατικού καρκίνου.

  Αναφορικά με την συχνότητα εμφάνισης, στη Σουηδία είναι 90,9/100.000 άνδρες, στη Ισπανία 35,9/100.000 άνδρες.

  Τα πρωτεία κατέχουν οι ΗΠΑ με 124,8/100.000 άνδρες και 185,4/100.000 στους Αφροαμερικανούς.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι η χημειοθεραπεία σε καρκίνο του προστάτη η πρώτη επιλογή;

  Μελέτη σε ασθενείς με προστατικό καρκίνο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δοσεταξέλη (= χημειοθεραπεία) δεν πρέπει να χορηγείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό, ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη.

  Πηγή: Gravis G, Firazi K, Joly F et al. The Lancet Oncology 2013; 14: 149 – 158

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι οδηγίες της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας για το PSA - Screening;

  Η Αμερικανική ουρολογική εταιρεία δημοσιοποίησε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο του PSA, οι οποίες περιέχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν.

  Αναλυτικότερα το PSA - Screening συνιστάται:

  • Σε άνδρες 55 – 69 ετών με ενδιάμεσο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, μετά από ενδελεχή συζήτηση με τον θεράποντα ουρολόγο

  Αντιθετως το PSA - Screening δεν συνιστάται:

  • Σε άνδρες νεότερους των 40 ετών

  • Σε άνδρες 40 – 54 ετών με ενδιάμεσο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη

  • Σε άνδρες άνω των 70 ετών

  • Σε άνδρες με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 10 – 15 ετών

  Πηγή: Medscape Urology

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μεταστατικού προστατικού καρκίνου μέσω του προληπτικού ελέγχου με το PSA;

  Η μελέτη ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) συμπεριέλαβε 182.000 άνδρες ηλικίας 50 – 74 ετών από 7 ευρωπαϊκές χώρες.

  Μετά από διάστημα παρακολούθησης 12 ετών η στατιστική ανάλυση κατέδειξε στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε Screening για καρκίνο προστάτη (προληπτικός έλεγχος με χρήση PSA) σχετική μείωση του κινδύνου εμφάνισης μεταστατικού προστατικού καρκίνου κατά 30 %.

  Συμπέρασμα: Ο προληπτικός έλεγχος (Screening) για καρκίνο προστάτη με τη χρήση PSA μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μεταστατικού προστατικού καρκίνου.

  Πηγή: Screening for prostate cancer decreases the risk of developing metastatic disease: findings from the european randomized study of screening for prostate cancer (erspc) Schroeder FH, Hugosson J, Carlsson S, Tammela T et. al. European Urology 2012; 62: 745 – 752

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα μακροχρόνια αποτελέσματα της ριζικής προστατεκτομής σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη;

  Πηγή: Radical Prostatectomy for very high risk T3b/4 prostate cancer - longterm results of a multi-institutional experience Spahn M, Gontero P, Briganti A et al. Der Urologe, Abstracts der Vortraege, Poster und Filme 64. Kongress der Deutschen Gesellschaft fuer Urologie e. V., Leipzig, 26 – 29 September 2012, S. 104

  Μελέτη αναφορικά με τα μακροχρόνια αποτελέσματα σε ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ριζική Προστατεκτομή λόγω τοπικά προχωρημένου καρκίνου προστάτη. Περιλαμβάνει 128 ασθενείς από 8 Κέντρα θεραπείας προστατικού καρκίνου στο χρονικό διάστημα 1/1971 μέχρι 12/2010.

  Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης:

  Μέση ηλικία των ασθενών 64,2 έτη, μέση τιμή PSA 41,2 ng/ml, θετικά χειρουργικά όρια είχε το 57%, το μέσο Gleason score ήταν 8.

  Μετεγχειρητικά σε ανδρογονικό αποκλεισμό υποβλήθηκε το 26,6% των ασθενών, σε ακτινοβολία και ανδρογονικό αποκλεισμό το 21,9% και 41,4%, ενώ σε ακτινοβολία υψηλής δόσης το 35,2%. Το μέσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης ήταν 76,3 μήνες.

  Αναφορικά με την ειδική για τον καρκίνο του προστάτη επιβίωση των ασθενών, η μελέτη κατέδειξε τα εξής: Ασθενείς με προστατικό καρκίνο περιορισμένο στον προστάτη ή με διήθηση της προστατικής κάψας, είχαν δεκαετή επιβίωση 98% και 87,5% αντίστοιχα.

  Ασθενείς με τοπικά προχωρημένο προστατικό καρκίνο, με διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων ή των πέριξ οργάνων είχαν δεκαετή επιβίωση 69,3% και 57,3% αντίστοιχα.

  Συμπέρασμα: Ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος του προστάτη είναι συνδεδεμένος με αυξημένο ποσοστό θετικών χειρουργικών ορίων, όπως και θετικών λεμφαδένων. Μετά τη ριζική προστατεκτομή είναι αναγκαία η συνέχιση της θεραπείας με ακτινοβολία, ανδρογονικό αποκλεισμό ή συνδυασμό των ανωτέρω

 • Λιθίαση Ουροποιητικού

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε κολικό του νεφρού, μπορεί ο ασθενής να πίνει υγρά;

  Όταν ο πόνος είναι έντονος, πρέπει η ποσότητα των προσλαμβανομένων υγρών να περιορίζεται. Σε απουσία πόνου ή αν ο πόνος δεν είναι έντονος, ενδείκνυται άφθονη ενυδάτωση.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι η ουρητηροσκόπηση ασφαλής μέθοδος για την αντιμετώπιση της ουρητηρολιθίασης;

  Πηγή: Ureteroscopy is a safe and effective therapeutic procedure for Nephroureterolithiasis Netsch C et al. Urology 2012, 80: 1214

  Μελέτη με 286 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ουρητηροσκόπηση λόγω λίθου.

  Μετά από μία συνεδρία ουρητηροσκόπησης, η πιθανότητα αφαίρεσης του λίθου (Stone Free Rate = SFR) ήταν 90,9%.

  Σε λίθους > 5mm, η πιθανότητα αφαίρεσης του λίθου ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς, που είχαν αυτοσυγκρατούμενο ουρητηρικό καθετήρα (Pig tail).

  Περιεγχειρητικές επιπλοκές αφορούσαν το 9,4% των ασθενών. Καμία εκ των επιπλοκών δεν ήταν σοβαρή.

  Συμπέρασμα: Η ουρητηροσκόπηση, σε έμπειρα χέρια, είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης της ουρητηρολιθίασης.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνδέεται η παχυσαρκία με μεγαλύτερο μέγεθος λίθων του Νεφρού;

  Μελέτη 173 ασθενών με νεφρολιθίαση κατέδειξε ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ αυξημένου δείκτη σωματικής μάζας και μεγέθους νεφρικών λίθων. Υπέρβαροι και παχύσαρκοι ασθενείς συνήθως σχηματίζουν λίθους μέσου (> 1cm) ή μεγάλου μεγέθους (> 2 cm). Ειδικότερα ασθενείς με δείκτη σωματικής μάζας > 25 Kg/m2 (υπέρβαροι ή παχύσαρκοι) είχαν μικρούς (< 1cm) , μεσαίου μεγέθους (1 – 2 cm) και μεγάλους λίθους (> 2 cm) σε ποσοστά 16,8 %, 48,5 % και 14,5 % αντίστοιχα.

  Σε ελλιποβαρείς και φυσιολογικού δείκτη σωματικής μάζας ασθενείς τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: 9,5 %, 10,9 % και 10,6 %.

  Συμπέρασμα: Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους και απώλεια βάρους όταν αυτό είναι αναγκαίο. Προσεκτική παρακολούθηση ασθενών με παχυσαρκία και νεφρολιθίαση, ώστε η αντιμετώπιση των λίθων να γίνεται, όταν αυτοί βρίσκονται στο αρχικό στάδιο σχηματισμού τους.

  Πηγή: Hisham A et al. Urology 2012; 80 (5): 974 - 979

 • Ουρολοίμωξη

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι γυναίκα, 18 ετών. Εδώ και 2 μέρες έχω συχνή ούρηση, τσούξιμο και κάψιμο κατά την ούρηση. Είδα επίσης λίγο αίμα στα ούρα. Δεν έχω πυρετό. Τι συμβαίνει;

  Έχετε κυστίτιδα. Πρόκειται για μικροβιακή φλεγμονή (ουρολοίμωξη) της ουροδόχου κύστεως.

  Περίπου 40% των γυναικών θα έχουν κυστίτιδα στη διάρκεια της ζωής τους.

  Η θεραπεία συνίσταται σε λίγες μέρες αντιβίωση σε συνδυασμό με άφθονη ενυδάτωση.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχουν τα φυτοθεραπευτικά θέση στη θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας;

  Σειρά μελετών δείχνουν αποτελεσματικότητα του Serenoa repens (π. χ. Libeprosta tbl. 80mg, 320mg ημερησίως σε 2 δόσεις) στη θεραπεία της χρόνιας προστατίτιδας και ειδικότερα αναφορικά με τα συμπτώματα πόνου και ενοχλημάτων ούρησης. Τα φυτοθεραπευτικά δύνανται να δοθούν συγχρόνως με την αντιβίωση ή ως μονοθεραπεία.

  Πηγή: Pavone C, Abbadessa D, Tarantino ML. Associating Serenoa repens, Urtica dioica and Pinus pinaster. Safety and efficacy in the treatment of LUTS. Urologia 2010, 77: 43 -51 Alliaev IKG, Vinarov AZ. Treatment of chronic prostatitis in prophylaxis of prostatic adenoma. Urologia 2012: 39 – 40

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για ουρολοίμωξη μετά από βιοψία προστάτη;

  Πηγή: Infektioese Komplikationen nach transrektaler Prostatabiopsie. Ergebnisse der Global Prevalence of infections in Urology (GPIU) Prostatabiopsie Studie 2010”-eine multinationale, multizentrische Studie Wagenlehner FME, Oostrum E. van, Tenke P et al. Der Urologe, Abstracts der Vortraege, Poster und Filme 64. Kongress der Deutschen Gesellschaft fuer Urologie e. V., Leipzig, 26 – 29 September 2012, S. 69

  385 ασθενείς από 54 Κέντρα (Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική) υποβλήθηκαν σε διορθική βιοψία προστάτη.

  Συμπτωματική ουρολοίμωξη, εμπύρετη ουρολοίμωξη και εισαγωγή στο νοσοκομείο, παρουσιάστηκαν στο 6%, 5% και 4% αντίστοιχα των ασθενών. Τα μικρόβια, που εντοπίστηκαν ήταν: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas.

  Ο αριθμός των βιοψιών, η προετοιμασία του εντέρου, η διάρκεια της αντιβίωσης, η ιστολογική παρουσία φλεγμονής στον προστάτη, δεν αναγνωρίστηκαν στη μελέτη ως παράγοντες κινδύνου.

  Συμπέρασμα: Η ουρολοίμωξη είναι μία πιθανή επιπλοκή της βιοψίας προστάτη, χωρίς να αναγνωρίζονται από την παρούσα μελέτη παράγοντες κινδύνου.

 • Πρόωρη Εκσπερμάτιση

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η θέση του Priligy (Dapoxetine) στη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης;

  Από τα μέσα Μαρτίου 2014 κυκλοφορεί και στην χώρα μας το πολυαναμενόμενο φάρμακο για την πρόωρη εκσπερμάτιση (ΠΕ).

  Πρόκειται για το Priligy σε συσκευασίες των 3 και 6 Δισκίων στα 30mg και 60mg.

  Το Priligy αναπτύχθηκε ειδικά για την θεραπεία της ΠΕ. Λόγω της ταχείας απορρόφησης και κάθαρσης χωρίς να συσσωρεύεται, καθίσταται ιδανικό για κατ΄ επίκλησιν χορήγηση.

  Η χορήγηση γίνεται κατ΄ επίκλησιν 1 έως 3 ώρες πριν την αναμενόμενη σεξουαλική δραστηριότητα. Λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή με τουλάχιστον ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Δεν πρέπει να λαμβάνεται συχνότερα από μία φορά το 24ωρο. Συνιστώμενη δόση έναρξης είναι τα 30mg.

  Εάν η δόση των 30mg είναι ανεπαρκής και ο ασθενής δεν έχει παρουσιάσει ανεπιθύμητες ενέργειες ή πρόδρομα συμπτώματα συγκοπής, η δόση δύναται να αυξηθεί στα 60mg. Η επίπτωση και η σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών είναι υψηλότερες με τη δόση των 60mg. Εάν ο ασθενής εμφάνισε ορθοστατικές αντιδράσεις με τη δόση των 30mg, δεν πρέπει να γίνει κλιμάκωση της δόσης στα 60mg.

  Το Priligy πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  - Ενδοκολπικός χρόνος εκσπερμάτισης κάτω των δύο λεπτών

  - Εμμένουσα ή επανεμφανιζόμενη εκσπερμάτιση με ελάχιστη διέγερση πριν από, κατά τη διάρκεια και σύντομα μετά από την διείσδυση

  - Σημαντική δυσφορία ή δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, συνεπεία της ΠΕ

  - Ιστορικό πρόωρης εκσπερμάτισης (ΠΕ) στην πλειοψηφία των προσπαθειών συνεύρεσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 6 μηνών

  Το Priligy δεν πρέπει να συνταγογραφείται σε άνδρες, οι οποίοι δεν έχουν διαγνωστεί με ΠΕ. Μετά τις 4 πρώτες εβδομάδες λήψης ή τουλάχιστον μετά από 6 δόσεις θεραπείας, γίνεται από τον θεράποντα Ιατρό επαναξιολόγηση της κατάστασης, αναφορικά με το εάν θα συνεχιστεί ή όχι η θεραπεία και την αύξηση ή όχι της δοσολογίας.

  Ανεπιθύμητες ενέργειες

  Priligy 30mg

  %

  Priligy 60mg

  %

  Ναυτία 11.0 22.2
  Ζάλη 5.8 10.9
  Κεφαλαλγία 5.6 8.8
  Διάρροια 3.5 6.9
  Αϋπνία 2.1 3.9
  Κόπωση 2.0 4.1

  Σε κλινικές μελέτες έχουν αναφερθεί ορθοστατική υπόταση και συγκοπή (0.06% και 0.23% για Priligy 30mg και 60mg αντίστοιχα). Δεν παρατηρήθηκαν άλλες σημαντικές καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες.

  Το Priligy δεν πρέπει να χορηγείται μαζί με αλκοόλ.

  Το Priligy δεν πρέπει να χορηγείται μαζί με αναστολείς της PDE5 (δηλ. Viagra, Cialis, Levitra), λόγω του αυξημένου κινδύνου ορθοστατικής υπότασης. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Priligy σε ασθενείς με πρόωρη εκσπερμάτιση και στυτική δυσλειτουργία, οι οποίοι λαμβάνουν αναστολείς της PDE5, δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχουν θέση τα τοπικά αναισθητικά στη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης;

  Η πρόωρη εκσπερμάτιση είναι μία ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία, η οποία συνίσταται σε εκσπερμάτιση πριν την κολπική διείσδυση ή σε διάστημα ενός λεπτού από την κολπική διείσδυση. Πρόκειται για εκσπερμάτιση με ελάχιστο γενετήσιο ερεθισμό, γρηγορότερα από τον επιθυμητό χρόνο, επί της οποίας ο ασθενής έχει ελάχιστο ή καθόλου εκούσιο έλεγχο. Ο ασθενής αδυνατεί να καθυστερήσει την εκσπερμάτιση αρκετά, ώστε να απολαύσει τη γενετήσια πράξη.

  Συνοπτική μετά - ανάλυση 8 μελετών κατέδειξε, ότι η χρήση τοπικών αναισθητικών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης επέφερε:

  • καλύτερο έλεγχο της εκσπερμάτιση

  • αύξηση της σεξουαλικής ικανοποίησης

  Συμπέρασμα: Χρήση τοπικών αναισθητικών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης αυξάνει αισθητά τον χρόνο από την διείσδυση μέχρι την εκσπερμάτιση (IELT = Intravaginal ejaculatory latency time), προκαλώντας σποραδικά ελάχιστες και όχι σοβαρές παρενέργειες.

  Πηγή: Topical Anesthetic Agents for Premature Ejaculation: A Systematic Review and Meta – Analysis. Chunxiao Pu, Lu Yang, Liangren Liu et al. Journal of Urology, Volume 81, issue 4, P. 799-804, April 2013

 • Στυτική Δυσλειτουργία

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι 28 ετών και τις προάλλες, όταν συνευρέθηκα με την σύντροφό μου, δεν είχα στύση. Τι πρέπει να κάνω;

  Σποραδική αδυναμία επίτευξης στύσης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα.

  Προδιαθεσικοί παράγοντες δύνανται να είναι λήψη αλκοόλ, χρήση ινδικής κάνναβης ή ακόμα και η έναρξη μιας σχέσης.

  Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Αν συμβαίνει ωστόσο συχνά και οδηγεί σε ανησυχία και άγχος, μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμη χορήγηση Viagra ή άλλων αντίστοιχων φαρμάκων (Cialis, Levitra).

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι η σύγχρονη, από στόματος θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας;

  Η από στόματος θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας συνίσταται σε φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες προκαλούν χάλαση των λείων μυϊκών ινών και αύξηση της αιματικής ροής στα σηραγγώδη σώματα του πέους. Η στύση για να πραγματοποιηθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αντίστοιχου σεξουαλικού ερεθίσματος.

  Το πρώτο φάρμακο αυτής της κατηγορίας ήταν η σιλδεναφίλη (Viagra) (1998).

  Αργότερα (2003) παρουσιάστηκαν 2 δραστικές ουσίες της ίδιας φαρμακευτικής κατηγορίας με τη σιλδεναφίλη (Viagra), η ταδαλαφίλη (Cialis) και η βαρδεναφίλη (Levitra).

  Τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα υπάρχουν σε διάφορες δοσολογίες (Viagra σε δισκία των 25mg, 50mg, 100mg), Cialis σε δισκία των 5mg, 10mg, 20mg, Levitra σε δισκία των 10mg, 20mg όπως και 10 mg διασπειρόμενο δισκίο (λειώνει στο στόμα σαν καραμέλα).

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι ασφαλής η λήψη φαρμάκων όπως το Viagra, το Cialis ή το Levitra;

  Σε γενικές γραμμές ναι. Αντένδειξη για τη λήψη τους είναι η συγχορήγηση με νιτρώδη, όπως και η ύπαρξη βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας. Εάν συνυπάρχει καρδιολογική νόσος, απαιτείται για τη λήψη τους, η σύμφωνη γνώμη του θεράποντος καρδιολόγου.

  Η λήψη τους δύναται να προκαλέσει μια σειρά από γνωστές, αλλά όχι επικίνδυνες παρενέργειες, όπως ζάλη, ρινική συμφόρηση, πονοκέφαλο, μυαλγίες, δυσπεψία.

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ στυτικής δυσλειτουργίας και καρδιαγγειακών συμβαμάτων;

  Πηγή: Vlachopoulos CV, Printzios-Terentes DG, Ioakeimidis NK, et al. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with erectile dysfunction. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013

  Μελέτη με στοιχεία περισσοτέρων από 90.000 ασθενών, επιβεβαιώνει τη συσχέτιση στυτικής δυσλειτουργίας και καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία, παρουσιάζουν 44% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως και 25% αυξημένο κίνδυνο θνητότητας ανεξαρτήτως αιτίας.

  Στυτική δυσλειτουργία συνδεόταν με 25% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και 39% αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

  Μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος για καπνιστές και ασθενείς με δυσλιπιδαιμία.

  Συμπέρασμα: Η εμφάνιση στυτικής δυσλειτουργίας, πέρα από την ανδρολογική προσέγγιση, πρέπει να δίνει το έναυσμα και για καρδιολογική εξέταση, ακόμα και εάν απουσιάζουν συμπτώματα από το καρδιαγγειακό.

 • Υπογονιμότητα

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει νόημα η προσθήκη μικροθεραπευτικών συστατικών στον υπογόνιμο άνδρα;

  Πηγή: Πιλοτική μελέτη 2006- 2008, Μ. Imhof (medical university of Vienna, AKH Department of Gynecology and Obstetrics) Fortbildungstagung der osterr. Gesellschaft fuer Urologie und Andrologie mit Jahreshauptversammlung der OGU Linz, EAU Bratislava 2010

  Χορήγηση συνδυαστικού προϊόντος (PROFERTIL) που αποτελείται από 8 ουσίες, γνωστές για την ενδυνάμωση του σπέρματος. Οι ασθενείς έλαβαν 2 κάψουλες PROFERTIL ημερησίως για 3 μήνες. Κριτήρια συμμετοχής στην μελέτη ήταν υπογονιμότητα για περισσότερο από 2 έτη και τουλάχιστον 2 παθολογικά σπερμοδιαγράμματα.

  Κριτήρια αποκλεισμού από την μελέτη ήταν: Ασπερμία, Κιρσοκήλη, ορμονικές διαταραχές, πρόσφατες ουρογεννητικές μολύνσεις.

  Βελτίωση % μετά από θεραπεία 3 μηνών

  Όγκος σπέρματος (ml) + 24,05%
  Πυκνότητα κυττάρου σπέρματος +80,54%
  Ταχεία κινητικότητα +115,30%
  Συνολική κινητικότητα +48,71%
  Μορφολογία +24,91%

  Στην ομάδα θεραπείας παρατηρήθηκαν 17,5% εγκυμοσύνες μετά από 6 μήνες. Λόγω της λήψης του PROFERTIL δεν σημειώθηκαν παρενέργειες.

 • Φίμωση

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Η βάλανος (το κεφαλάκι του πέους) δεν βγαίνει έξω εντελώς. Το πρόβλημα είναι χειρότερο όταν έχω στύση. Μερικές φορές νιώθω ότι το δέρμα, που σκεπάζει το κεφαλάκι του πέους, έχει γδαρσίματα και με τσούζει. Τι έχω;

  Πρόκειται για φίμωση, δηλαδή την αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου, μετά την προς τα πίσω έλξη της ακροποσθίας (το δέρμα, που περιβάλλει τη βάλανο). Η θεραπεία συνίσταται στην επέμβαση περιτομής.