Κυστεοσκόπηση με τεχνολογία Narrow Band Imaging NBI - Απεικόνιση Στενού Φάσματος

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (NBI)

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NARROW BAND IMAGING, NBI (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ)

Η διερεύνηση της αιματουρίας (δηλαδή της παρουσίας αίματος στα ούρα) και συνακόλουθα η διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κυστεοσκόπηση (επισκόπηση της ουροδόχου κύστεως μέσω οπτικής, η οποία εισάγεται μέσω της ουρήθρας).

Η κλασσική κυστεοσκόπηση λευκού φωτός μπορεί ωστόσο να μην είναι σε θέση να διαγνώσει ορισμένες καρκινικές βλάβες, οι οποίες δύνανται να είναι επίπεδες ή άτυπες, πολλές φορές και υψηλής κακοήθειας.

Στη λύση αυτού του διαγνωστικού προβλήματος ήρθε να συνεισφέρει η τεχνολογία “Απεικόνισης Στενού Φάσματος” (Narrow Band Imaging, NBI).

Η κυστεοσκόπηση NBI εξαρτάται από ακολουθίες πράσινου και μπλέ φωτισμού (μήκη κύματος 415 – 510 nm). Κατά αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με υψηλής ανάλυσης κυστεοσκόπιο, είναι δυνατή η λεπτομερής απεικόνιση της επιφάνειας του βλεννογόνου, όπως και της μικροαγγείωσης των ιστών.

Η εν λόγω τεχνολογία συνεισφέρει στη σαφέστερη ανάδειξη καρκινικών βλαβών, καθώς και των ορίων μετάβασης της βλάβης στον υγιή βλεννογόνο της κύστης.

 

Κιστεοσκόπιση

 

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα συγκλίνουν στην άποψη πως η κυστεοσκόπηση “Απεικόνισης Στενού Φάσματος” (Narrow Band Imaging, NBI) αυξάνει κατά 28 % την ακρίβεια διάγνωσης επιφανειακού καρκίνου (καρκίνωμα in Situ, επιφανειακός καρκίνος της κύστης υψηλής κακοήθειας).

Επιπροσθέτως αναγνωρίζονται έως 24 % περισσότερες καρκινικές βλάβες σε σχέση με την κλασσική κυστεοσκόπηση λευκού φωτός.