Ουροποιητικό & Αναπαραγωγικό Συστήμα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη είναι η υπερπλασία των κυτταρικών στοιχείων του προστάτη, με αποτέλεσμα τη διόγκωση αυτού (εσφαλμένως αναφέρεται και ως καλοήθης υπερτροφία προστάτη).

Πρόκειται για την δημιουργία λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού (πέτρα στο νεφρό, ουρητήρα ή στην ουροδόχο κύστη).

Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη και να αποκτήσει τέκνο έπειτα από τουλάχιστον ένα έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών χωρίς αντισυλληπτική προστασία.

Οριστική και μόνιμη αντιμετώπιση μέσω τοποθέτησης ταινίας ελευθέρας τάσεως

Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα.

Σημαντική είναι, πέρα απο την αντιβιοτική θεραπεία, η αιτιολογική προσέγγιση του προβλήματος

Συνήθεις ουρολογικές παθήσεις είναι η αιματουρία, η αιμοσπερμία, ο βραχύς χαλινός, τα κονδυλώματα, η μικρολιθίαση των όρχεων, η νόσος Mondor’s του πέους, η υδροκήλη, η φίμωση κ.ά.