ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (URETERORENOSCOPY)

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (URETERORENOSCOPY)

URS 01
Σχηματική αναπαράσταση ουρητηροσκόπησης (UreteroRenoScopy = URS)

Τι είναι ουρητηροσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση είναι μικρής επεμβατικότητας ενδοσκοπική επέμβαση. Ενδοσκοπική σημαίνει πως διενεργείται χωρίς ανοικτή τομή, συνήθως με ειδικό ημι/άκαμπτο εργαλείο, το οποίο εισάγεται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη και ακολούθως στον ουρητήρα. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις η ουρητηροσκόπηση γίνεται με εύκαμπτο εργαλείο (εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση).

Ουρητηροσκόπηση (Ureteroscopy) σημαίνει επισκόπηση του ουρητήρα, δηλαδή του σωλήνα μεταξύ νεφρού και κύστης, μέσω του οποίου μεταφέρονται τα ούρα. Μέσω του ουρητηροσκοπίου δύναται να εισαχθεί ίνα λέιζερ για εκτέλεση ενδοσωματικής λιθοτριψίας ή διάνοιξης στενώματος ουρητήρα. Δύναται επίσης μέσω του ημι/άκαμπτου ή εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου να εισαχθεί λαβίδα για διενέργεια βιοψίας στον ουρητήρα επί υποψίας θηλώματος. Μετά από ουρητηρολιθοτριψία laser ακολουθεί ουρητηροσκόπηση με ενδοσκοπική αφαίρεση του λίθου.

Η διάρκεια της ουρητηροσκόπησης διαφέρει ανάλογα με την επιμέρους πάθηση, λόγου χάριν το μέγεθος και τη θέση μιας πέτρας στον ουρητήρα. Κατά κανόνα η διάρκεια της ουρητηροσκόπησης δεν ξεπερνά τη μία ώρα, δίχως αυτό βέβαια να είναι απόλυτο.

Κατά την επέμβαση ο ασθενής είναι σε νάρκωση και η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη. Το εξιτήριο ακολουθεί κατά κανόνα την επόμενη μέρα και η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι άμεση.

Πότε διενεργείται ουρητηροσκόπηση

Ουρητηροσκόπηση διενεργείται καταρχάς διαγνωστικά με λήψη βιοψίας σε περιπτώσεις παρουσίας αίματος στα ούρα, όταν η απεικονιστική μελέτη εγείρει υποψία θηλώματος στον ουρητήρα.

Εκτός αυτού, μέσω ουρητηροσκόπησης δύναται να γίνει διάνοιξη στενώματος ουρητήρα με τη χρήση laser.

Πιο συχνά η διενέργεια ουρητηροσκόπησης συνδέεται με παρουσία πέτρας στον ουρητήρα, όπου συνδυάζεται με λιθοτριψία λέιζερ. Ειδικότερα, ουρητηροσκόπηση με λιθοτριψία laser εκτελείται όταν η πέτρα έχει λόγω μεγέθους μειωμένες πιθανότητες αυτόματης αποβολής. Πέτρες μέχρι 4 mm έχουν πιθανότητα αυτόματης αποβολής 90%, 4-7 mm 50% και μεγαλύτερες από 7 mm 10% αντίστοιχα.

Άλλη ένδειξη για ουρητηρολιθοτριψία λέιζερ και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου είναι η ύπαρξη έντονου κολικού πόνου, ανθιστάμενου στην αναλγητική θεραπεία.

Εάν η λιθίαση του ουρητήρα συνοδεύεται από ουρολοίμωξη, τοποθετείται σε πρώτο χρόνο αυτοσυγκρατούμενος ουρητηρικός καθετήρας και χορηγείται αντιβίωση, με την ουρητηρολιθοτριψία και την ενδοσκοπική αφαίρεση του λίθου να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.

Περαιτέρω ενδείξεις για ουρητηροσκόπηση με λιθοτριψία λέιζερ αποτελούν η επαναλαμβανόμενη αιματουρία, καθώς και η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, όταν αυτές οφείλονται σε πέτρα στον ουρητήρα.

Ουρητηροσκόπηση – επιπλοκές

Σε έμπειρα χέρια ο κίνδυνος επιπλοκών είναι ελάχιστος. Στις σπάνιες επιπλοκές της ουρητηροσκόπησης ανήκουν η εμπύρετη ουρολοίμωξη και η κάκωση (τραυματισμός) του ουρητήρα.