Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η καλοήθης υπερπλασία (διόγκωση) του προστάτη και πόσο συχνά εμφανίζεται;

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη είναι η υπερπλασία των κυτταρικών στοιχείων του προστάτη, με αποτέλεσμα τη διόγκωση αυτού (εσφαλμένως αναφέρεται και ως καλοήθης υπερτροφία προστάτη).

Ιστολογικά η καλοήθης υπερπλασία προστάτη αφορά ποσοστό άνω του 60% των ανδρών άνω των 60 ετών. Εξ’ αυτών 40% παρουσιάζουν κλινικά σημαντική νόσο, που οφείλεται σε αυξανόμενη πίεση στην ουρήθρα και συνακόλουθη παρεμπόδιση της ομαλής ροής των ούρων (υποκυστικό κώλυμα).

Συμπτώματα της υπερπλασίας του προστάτη

Τα κυριότερα συμπτώματα σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία προστάτη είναι τα ακόλουθα:

 • Συχνή ούρηση
 • Νυκτουρία (έγερση τη νύχτα λόγω της έπειξης προς ούρηση)
 • Επιτακτική ούρηση
 • Μειωμένη ακτίνα ούρησης
 • Καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης
 • Σταγονοειδής ούρηση ή σταγονοειδής απώλεια ούρων μετά την ούρηση
 • Παράταση του χρόνου της ούρησης
 • Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης

kaloithis yperplasia prostati 01

Στάδια της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (Πηγή: www. yuanadesukma.wordpress.com)

Πότε πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργείο ένας άνδρας με καλοήθη υπερπλασία προστάτη;

Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση είναι οι ακόλουθες:

 • Αποτυχία, δυσανεξία, άρνηση συντηρητικής θεραπείας
 • Υπόλειμμα ούρων άνω των 100 ml υπό φαρμακευτική αγωγή
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Λιθίαση ουροδόχου κύστεως
 • Επίσχεση ούρων υπό φαρμακευτική αγωγή
 • Υποτροπιάζουσες προστατίτιδες, ανθιστάμενες στην αντιβιοτική θεραπεία

Χειρουργική Αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη – Μέθοδος TURis

I. ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ: Πραγματοποιείται με υπερηβική τομή, διάνοιξη της κύστης και εκπυρήνιση του αδενώματος. Η προστατική κάψα παραμένει, πρόκειται για αφαίρεση του προστατικού ιστού, που παρεμποδίζει την ούρηση.

Η αποτελεσματικότητα αναφορικά με τη ροή των ούρων και την ανακούφιση συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασία προστάτη είναι εξαιρετική. Η ανάγκη επανεπέμβασης είναι πολύ σπάνια. Εφαρμόζεται σε μεγάλα αδενώματα ή σε συνυπάρχουσα αιτιολογία (λίθοι ουροδόχου κύστεως, εκκόλπωμα κύστεως).

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η χρονικά μεγαλύτερη νοσηλεία, όπως και η παραμονή καθετήρα για περισσότερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με τις διουρηθρικές επεμβάσεις.

II. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ (ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ) TURis (TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE IN SALINE)

Πρόκειται για μια νέα, πρωτοποριακή μέθοδο διουρηθρικής επέμβασης προστάτη (χειρουργείο προστάτη μέσω της ουρήθρας) με εξαιρετικά αποτελέσματα (στα ελληνικά προφέρεται Τουρις).

Πέραν της εκτομής του προστατικού ιστού, υπάρχει η δυνατότητα εξάχνωσης αυτού. Το πλεονέκτημα της εξάχνωσης είναι η αιμόσταση, κάνοντας την επέμβαση ασφαλή για ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.

Επιπροσθέτως, λόγω του αιμοστατικού χειρουργικού πεδίου, ο χειρουργός έχει καλύτερο οπτικό πεδίο.

Σε σχέση με την κλασσική διουρηθρική προστατεκτομή, στην τεχνική TURis η διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται σε μεγάλο βαθμό (μέχρι 70%) με αποτέλεσμα τη συνακόλουθη μείωση του κινδύνου εμφάνισης στενωμάτων στην ουρήθρα.

Ο κίνδυνος συνδρόμου TUR εξαλείφεται, λόγω της χρήσης χλωριούχου νατρίου. Αυτό σημαίνει, ότι δεν υπάρχει χρόνικος περιορισμός στη διάρκεια της επέμβασης, εν αντιθέσει με την κλασσική μέθοδο της διουρηθρικής μονοπολικής προστατεκτομής.

kaloithis yperplasia prostati 02

Διαφορετικά στάδια της διουρηθρικής προστατεκτομής με την μέθοδο του TURis (Πηγή: www.olympus.co.uk)

kaloithis yperplasia prostati 09

Πλεονεκτήματα της μεθόδου TURis (πηγή: www. olympus-oste.eu)