ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ PIN

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ PIN

Τι είναι το PIN (PROSTATIC INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA);

Πρόκειται για ιστοπαθολογικό εύρημα, που αφορά συλλογή άτυπων επιθηλιακών κυττάρων του προστάτη αδένα).

Διακρίνεται σε χαμηλού βαθμού (Low Grade PIN) και υψηλού βαθμού (High Grade PIN). Κλινική σημασία έχει μόνο το High Grade PIN.

Να σημειωθεί, ότι το High Grade PIN δεν είναι καρκίνος.

Ποια είναι τα συμπτώματα του High Grade PIN;

Δεν υφίστανται συμπτώματα. Πρόκειται για παθολογοανατομικό εύρημα σε προστατική βιοψία.

Ποια είναι η κλινική σημασία του High Grade PIN, όπως και άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

  • Εάν υπάρχει High Grade PIN σε προστατική βιοψία, η πιθανότητα η επόμενη βιοψία να αναδείξει καρκίνο αγγίζει το 30%
  • High Grade PIN ανευρίσκεται στο 80-85% των παρασκευασμάτων ριζικής Προστατεκτομής (επέμβαση ριζικής αφαίρεσης του προστάτη λόγω καρκίνου). Ο κίνδυνος αύξησης του PSA μετά από επέμβαση ριζικής προστατεκτομής (βιοχημική υποτροπή) είναι στις περιπτώσεις συνύπαρξης καρκίνου και High Grade PIN σχεδόν ο διπλάσιος
  • Σε άνδρες με καλοήθη υπερπλασία προστάτη, ανευρίσκεται High Grade PIN στο 20 – 40% εξ’ αυτών
  • Το High Grade PIN δεν επηρεάζει την τιμή του PSA
  • Ο κίνδυνος για ύπαρξη προστατικού καρκίνου, είναι σε ασθενείς με High Grade PIN 15 φορές μεγαλύτερος, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό

Είναι αναγκαία κάποια θεραπεία σε ασθενείς με High Grade PIN του προστάτη;

Το High Grade PIN αυτό καθ’ εαυτό δεν έχει χρεία θεραπείας, αλλά παρακολούθησης και αυτό λόγω του κινδύνου ανάπτυξης προστατικού καρκίνου σε κάποιες περιπτώσεις. Συνιστάται μέτρηση PSA κάθε 6 μήνες σε συνδυασμό με δακτυλική εξέταση του προστάτη, ενδεχομένως και επανάληψη της προστατικής βιοψίας.

Σε περίπτωση ύπαρξης πολυεστιακού High Grade PIN, ορισμένοι συνιστούν επανάληψη της βιοψίας κάθε 6 μήνες για τα επόμενα 2 χρόνια.