ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ PCA3

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ PCA3

Τι είναι το PCA 3;

Το PCA 3 (Prostate Cancer Gene 3) είναι ένας νέος δείκτης για την διάγνωση του προστατικού καρκίνου.
Βασίζεται στην παρατήρηση, ότι το m-RNA που παράγεται από το γονίδιο PCA 3, «υπερεκφράζεται» 66 φορές στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη.

Ποιά είναι η ουσιαστική διαφορά του PCA 3 από το PSA;

Σε αντίθεση με το PSA, το PCA 3 είναι ειδικό για καρκίνο προστάτη.

Αυτό σημαίνει, ότι το PCA 3 δεν επηρεάζεται από άλλες προστατικές παθήσεις, όπως καλοήθης υπερπλασία (διόγκωση του προστάτη), φλεγμονές, ηλικία του ασθενούς ή άλλους παράγοντες.

Το PCA 3 αυξάνει μόνο λόγω της παρουσίας προστατικών, καρκινικών κυττάρων.

Ποια είναι η χρησιμότητα του PCA 3;

Εάν έχουν γίνει μία ή περισσότερες βιοψίες προστάτη, δείχνει πότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επόμενη βιοψία να είναι θετική

Εάν το PSA είναι υψηλό ή σε φυσιολογικά επίπεδα, με ύποπτη δακτυλική εξέταση, δείχνει πότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα η προστατική βιοψία να είναι θετική

Δείχνει σε άνδρες με καρκίνο προστάτη, αν ενέχει κίνδυνος εξέλιξης της νόσου

pca3 01

Αύξηση του PCA3 άνω του 35 σημαίνει αυξημένο κίνδυνο ύπαρξης καρκίνου προστάτη, κάτω του 35 ο αντίστοιχος κίνδυνος είναι μειωμένος (Πηγή: PCA3.org)

Πως γίνεται η μέτρηση του PCA 3;

Προηγείται δακτυλική εξέταση και μάλαξη κάθε προστατικού λοβού 3 φορές. Ακολούθως συλλέγονται 20-30 ml ούρων και το δείγμα αποστέλλεται σε ειδικό εργαστήριο.

pca3 02