Καρκίνος Όρχεων

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

karkinos orxews 01

Πηγή: National Cancer Institute

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος των όρχεων;

Αποτελεί το 1-2% των νεοπλασμάτων στον άνδρα. Στις ηλικίες από 20-40 ετών είναι ο πιο συχνός όγκος και η τρίτη κατά σειρά θανάτου σε αυτές τις ηλικίες.

78% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε άνδρες 20-40 ετών, 20% σε άνδρες > 40ετών και στο 20% σε αγόρια < 15 ετών.

Άνδρες της λευκής φυλής προσβάλλονται σε 4πλάσια συχνότητα. Εντοπίζεται συχνότερα στον δεξιό όρχι. Αμφοτερόπλαυρη εντόπιση παρατηρείται στο 1-2%.

Είναι συχνότερος στις δυτικές κοινωνίες. Πιθανή είναι η συσχέτιση με υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Ποια είναι η αιτιολογία της νόσου; Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες;

Η αιτίολογία είναι άγνωστη.

Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:

  • Κρυψορχία – κίνδυνος 3-14 φορές μεγαλύτερος από το φυσιολογικό
  • Επίδραση ουσιών με οιστρογονική ή ανδρογονική δράση
  • Οικογενειακό ιστορικό – κληρονομική προδιάθεση στο 20% των ασθενών (μετάλλαξη στο χρωμόσωμα Xq27)
  • Ιστορικό καρκίνου του όρχεως – 1-2% κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου και στον άλλο όρχι
  • Ενδοσωληναριακή νεοπλασία – 50% των ασθενών με ενδοσωληναριακή νεοπλασία θα εμφανίσουν καρκίνο μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
  • Ενδοσωληναριακή νεοπλασία συνυπάρχει στο 50% των ασθενών με καρκίνο του όρχι στον αντίπλευρο όρχι
  • Μικρολιθίαση του όρχεως

Ποιοι είναι οι ιστολογικοί τύποι του καρκίνου του όρχεως;

Διακρίνονται σε όγκους του όρχεως από γεννητικά κύτταρα (βλαστικά) και σε εκείνους από μη γεννητικά κύτταρα (μη γεννητικούς όγκους).

Στην πρώτη κατηγορία (όγκοι του όρχεως από γεννητικά κύτταρα), διακρίνουμε τους σεμινωματώδεις από τους μη σεμινωματώδεις όγκους.

Πώς εκδηλώνεται ο καρκίνος του όρχεως;

Εκδηλώνεται ως ψηλαφητή, ανώδυνη, σκληρή μάζα στην περιοχή του όρχεως. Δεν υφίσταται διαχωρισμός από τον όρχη αυτόν καθ’ εαυτόν. Δύναται να συνυπάρχει υδροκήλη (συλλογή υγρού στο όσχεο).

Αν συνυπάρχουν μεταστάσεις, δύνανται να εμφανιστούν: αιμόπτυση, δύσπνοια, κιρσοκήλη, οσφυϊκό άλγος.

Πώς τίθεται η διάγνωση;

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα οσχέου.

karkinos orxews 02

Πηγή: www.ceessentials.net

Απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός καρκινικών δεικτών (βHCG, ΑFP, LDH).

Περαιτέρω εξετάσεις για σταδιοποίηση είναι: αξονική τομογραφία άνω, κάτω κοιλίας με οπισθοπεριτόναιο και θώρακος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις διενεργείται αξονική εγκεφάλου.

Ποια είναι η θεραπεία;

Θεραπεία εκλογής αποτελεί η υψηλή, ριζική ορχεκτομή.

Μετεγχειρητικά, μετά το αποτέλεσμα της παθολογοανατομικής μελέτης και την ολοκλήρωση της σταδιοποίησης της νόσου, ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικής θεραπείας με την μορφή της χημειοθεραπείας ή της ακτινοθεραπείας (σεμίνωμα).

Ποια είναι η πρόγνωση του καρκίνου του όρχεως;

Η πρόγνωση είναι από καλή (σε προχωρημένο στάδιο) έως εξαιρετική (σε αρχικό στάδιο). Τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης φθάνουν το 85-90%.