Λιθίαση Ουροποιητικού Συστήματος

Λιθίαση Ουροποιητικού

Πρόκειται για την δημιουργία λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού (πέτρα στο νεφρό, ουρητήρα ή στην ουροδόχο κύστη).

Ο κολικός του νεφρού είναι από τους πιο δυνατούς πόνους που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Η πιθανότητα ένας άνθρωπος, στις βιομηχανικές χώρες, στη διάρκεια της ζωής του να υποφέρει από κολικό του νεφρού είναι μέχρι 10%.