Στυτική Δυσλειτουργία

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χειρουργός Ουρολόγος Πατρόζος Κωνσταντίνος

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Πατρόζος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελόκηποι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τι είναι στυτική δυσλειτουργία; Πόσο συχνή είναι;

Στυτική δυσλειτουργία καλείται η επαναλαμβανόμενη αδυναμία επίτευξης και διατήρησης στύσης, ικανής για διείσδυση και ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Αντιθέτως, σποραδική αδυναμία επίτευξης στύσης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Προδιαθεσικοί παράγοντες για την σποραδική αδυναμία επίτευξης στύσης δύνανται να είναι λήψη αλκοόλ, χρήση ινδικής κάνναβης ή ακόμα και η έναρξη μιας σχέσης.

Στυτική δυσλειτουργία αναφέρουν περίπου το 50% των ανδρών ηλικίας 40 – 70 ετών και το 60% των ανδρών άνω των 70 ετών.

Ποιες είναι οι αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας; Υπάρχει συσχέτιση της στυτικής δυσλειτουργίας με άλλα νοσήματα;

Τα αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας ταξινομούνται σε ψυχικά και οργανικά.

Στα ψυχολογικά αίτια ανήκουν το άγχος, η κατάθλιψη, προβλήματα στη σχέση.

Οργανικά αίτια εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας αποτελούν η αγγειοπάθεια (προδιαθεσικοί παράγοντες είναι ηλικία, υπέρταση, χοληστερόλη, σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισμα), νευρολογικά αίτια (σκλήρυνση κατά πλάκας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Άλλα αίτια δύνανται να είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η κατάχρηση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών, φλεβική διαφυγή, ορμονοθεραπεία, λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων (αντικαταθλιπτικά, β-αναστολείς, διουρητικά).

Η στυτική δυσλειτουργία δύναται να είναι πρώιμο σύμπτωμα καρδιαγγειακών παθήσεων. Σε πρόσφατη μελέτη, οι ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία, παρουσίαζαν 44% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως και 25% αυξημένο κίνδυνο θνητότητας ανεξαρτήτως αιτίας. Η εμφάνιση στυτικής δυσλειτουργίας, πέρα από την ανδρολογική προσέγγιση, πρέπει να δίνει το έναυσμα και για καρδιολογική εξέταση, ακόμα και εάν απουσιάζουν συμπτώματα από το καρδιαγγειακό.

Σε ποιες εξετάσεις οφείλει να υποβληθεί ένας άνδρας με στυτική δυσλειτουργία;

Ο άνδρας που εμφανίζει στυτική δυσλειτουργία πρέπει, πέρα από τη λήψη ενδελεχούς ιστορικού, να υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος και συγκεκριμένα: γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, GOT, GPT, LDL, HDL, χοληστερόλη, σάκχαρο αίματος, τριγλυκερίδια, τεστοστερόνη ολική, τεστοστερόνη ελεύθερη, FSH, LH, TSH, T3, T4, SHBG, προλακτίνη, κορτιζόλη ορού. Αναγκαίο είναι και το έγχρωμο υπερηχογράφημα αγγείων πέους με προκλητή στύση.

Σε τι συνίσταται η θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας;

Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, υπάρχουν οι κάτωθι δυνατότητες:

  • Η από στόματος θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας συνίσταται σε φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες προκαλούν χάλαση των λείων μυϊκών ινών και αύξηση της αιματικής ροής στα σηραγγώδη σώματα του πέους. Η στύση για να πραγματοποιηθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αντίστοιχου σεξουαλικού ερεθίσματος. Το πρώτο φάρμακο αυτής της κατηγορίας ήταν η σιλδεναφίλη (Viagra) (1998). Αργότερα (2003) παρουσιάστηκαν 2 δραστικές ουσίες της ίδιας φαρμακευτικής κατηγορίας με τη σιλδεναφίλη (Viagra), η ταδαλαφίλη (Cialis) και η βαρδεναφίλη (Levitra). Σε γενικές γραμμές η λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων για την θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας είναι ασφαλής. Αντένδειξη για τη λήψη τους είναι η συγχορήγηση με νιτρώδη, όπως και η ύπαρξη βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας. Εάν συνυπάρχει καρδιολογική νόσος, απαιτείται για τη λήψη τους, η σύμφωνη γνώμη του θεράποντος καρδιολόγου. Η λήψη σκευασμάτων όπως το Viagra, το Levitra ή του Cialis, δύναται να προκαλέσει μια σειρά από γνωστές, αλλά όχι επικίνδυνες παρενέργειες, όπως ζάλη, ρινική συμφόρηση, πονοκέφαλο, μυαλγίες, δυσπεψία.

στυτική δυσλειτουργία Σιλδεναφίλη

Σιλδεναφίλη για από στόματος θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας

  • Θεραπεία με ενδοπεϊκές ενέσεις, οι οποίες περιέχουν αγγειοδραστικές ουσίες (caverject, τριπλός συνδυασμός αγγειοδραστικών ουσιών, ήτοι papaverin, alprostadil, phentolamin σε συγκεκριμένη δοσολογία). Μετά από ενδοπεϊκή έγχυση των εν λόγω φαρμάκων επιτυγχάνεται στύση 10 έως 20 λεπτά μετά την έγχυση, ανεξαρτήτως σεξουαλικού ερεθίσματος, για 1 ώρα. Επανάληψη της ενδοπεϊκής ένεσης μπορεί να γίνει το νωρίτερο 48 ώρες μετά.

στυτική δυσλειτουργία Caverject (Alprostadil) για ενδοπεϊκή ένεση

Caverject (Alprostadil) για ενδοπεϊκή ένεση

  • Σε περιπτώσεις βαριάς στυτικής δυσλειτουργίας είναι δυνατή η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης. Πεϊκή πρόθεση είναι μια συσκευή που τοποθετείται στο εσωτερικό του πέους σε ασθενείς που έχουν στυτική δυσλειτουργία που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική θεραπεία. Προσφέρει εξαιρετική στύση με όση διάρκεια επιθυμεί ο ασθενής.